หน้าแรก แฟนทั่วโลกอึ้ง! ‘เจ็ทลี’ราชานักบู้ วัย56 ร่างกายทรุด เพราะป่วยไฮเปอร์ไทรอยด์ 1

1